Slider

Projekty referencyjne


1. Monitoring, zabezpieczenia oraz kontrola pracy systemu.

Rosnąca liczba instalacji zdecentralizowanego wytwarzania energii, opartego głównie na odnawialnych źródłach energii, tj. energii słonecznej i wiatrowej, wymaga bardziej szczegółowego spojrzenia na rzeczywistą sytuację w sieci, aby móc odpowiednio działać w celu zrównoważenia obciążenia i wytwarzania oraz reagowania na stany krytyczne systemu. W tym celu potrzebne są nowe urządzenia pomiarowe (np. PMU), które mogą zbierać odpowiednie dane z sieci. Tak duża ilość danych musi być gromadzona i przetwarzana przez kilka systemów serwerowych. Ponadto planuje się całkowite wprowadzenie inteligentnych liczników w UE, w tym zaawansowanego systemu wspierającego operatora sieci. W oparciu o te dane projektowane będą nowe systemy kontroli. Ponadto potrzebne są nowe adaptacyjne systemy zabezpieczeń, aby zapewnić niezawodne działanie systemu.
Więcej

 

 


2. Nowe funkcje systemu i jego elementów – na przykładzie elastyczności systemu, uwzględniając zarządzanie obciążeniem, wytwarzaniem i magazynowaniem w sieciach dystrybucyjnych.

Przyszły system energetyczny będzie opierał się na nieciągłych typach wytwarzania energii. Z tego powodu należy zapewnić bardziej zaawansowaną elastyczność systemu, aby zwiększyć niezawodność dostaw energii. Elastyczność ta obejmuje nowe, sterowalne generatory, również oparte na konwersji termicznej. Ponadto zwiększenie elastyczności można dostrzec w wykorzystaniu potencjału po stronie popytu, co wymaga kwalifikacji branży, jak również klientów komercyjnych i mieszkalnych poprzez przekształcenie obciążeń w inteligentne urządzenia (wykorzystując sieci ICT i jednostki sterujące). Magazyny energii będą odgrywać znaczącą rolę w opisywanym przyszłym systemie energetycznym. Aby zoptymalizować złożoną współzależność wszystkich podmiotów na rynku energetycznym, potrzebne są zaawansowane narzędzia programowe i odpowiednie zasoby obliczeniowe.

Więcej

 

 


3. Mikrosieci/klastry oraz technologie generacji, przetwarzania oraz magazynowania energii.

Mikrosieci stanowią zmianę paradygmatu obecnej struktury systemu energetycznego. Zdecentralizowana optymalizacja energetyczna przy minimalnej zależności od wyższych poziomów napięć wymaga zasadniczej zmiany w działaniu systemów dystrybucyjnych. Do nowego systemu sterowania mają zostać włączone liczne małe generatory, obciążenia i magazyny, aby ustabilizować głównie sieć średniego i niskiego napięcia na poziomie lokalnym. Ten nowy system sterowania będzie wymagał dużej liczby urządzeń pomiarowych (w tym inteligentnych liczników) i układów wykonawczych, jak również zaawansowanych narzędzi oprogramowania do pracy w czasie rzeczywistym z solidnym zapleczem serwerowym. Nie należy również zapominać o rozwoju bądź dywersyfikacji różnych technologii (generacja, magazyny energii, przesył oraz rozdział energii).

Więcej

 

 


Wrocławski Park Technologiczny
(bud. BETA)
ul. Klecińska 125
54-413 Wrocław

dyrekcja@i4energy.pl
© I4Energy 2018