Slider

Projekty referencyjne: Monitoring, zabezpieczenia oraz kontrola systemu


Rozbudowa konwencjonalnego centrum kontroli systemu przesyłowego w kierunku przyszłych, dynamicznych systemów sterowania i monitorowania

Cele projektu:

Celem projektu było rozpatrzenie możliwości rozbudowy konwencjonalnych centrów kontroli systemu przesyłowego w kierunku przyszłych, dynamicznych systemów oraz opracowanie nowatorskiego demonstratora kontroli sieci zawierającego zaawansowane funkcje. Nowy, odpowiednio zdefiniowany dynamiczny system sterowania siecią może skutecznie i optymalnie wykorzystać wszystkie zalety nowych komponentów sieci elektroenergetycznej w celu uzyskania 100% energii ze źródeł odnawialnych. Oprócz uwzględnienia czysto funkcjonalnych wymagań technologicznych, analizowane były aspekty bezpieczeństwa w wymianie informacji między poszczególnymi komponentami oraz praktyczne wykorzystanie protokołów komunikacyjnych IEC61850 i IEC60870 zgodnych ze standardami Smart Grid.

Osiągnięte wyniki:


Bezpieczeństwo i niezawodność sieci dystrybucyjnych na drodze do jutrzejszego systemu elektroenergetycznego

Cele projektu:

Celem projektu było opracowanie i przetestowanie nowych rozwiązań, które umożliwią ciągłą i bezpieczną pracę sieci dystrybucyjnej pomimo zmiennego poziomu zasilania zdecentralizowanych źródeł energii. W tym celu opracowano nowe podejścia w postaci innowacyjnych algorytmów i systemów monitorowania i sterowania siecią. Projekt koncentrował się na regionalnym poziomie sieci dystrybucyjnej (poziom 110 kV) a jego celem była obserwowalność sieci i kontrola odnawialnych źródeł energii za pomocą innowacyjnych systemów i protokołów ICT.

 


Osiągnięte wyniki:


Bezpieczeństwo eksploatacji systemu energetyki morskiej (farmy wiatrowej) poprzez zwiększenie obserwowalności i inteligentnego zarządzania eksploatacją

Cele projektu:

Celem tego projektu było zbadanie międzysystemowych inteligentnych strategii zarządzania eksploatacją morskiej farmy wiatrowej, które
z jednej strony umożliwiają optymalne wykorzystanie energii wiatrowej, a z drugiej strony nadal gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa systemu i stabilność całej sieci europejskiej. Ważnym punktem projektu było dwupoziomowe opracowanie modeli symulacyjnych. Na pierwszym poziomie określono wszystkie narzędzia potrzebne do projektowania części sprzętowej (DCMU – Direct Current Measurement Unit, SVC HVDC) oraz zaprojektowano koncepcje sterowania. Drugi poziom miał na celu badanie stabilności systemu i możliwości zastosowania inteligentnych strategii dla zwiększenia stabilności systemu, które stanowiły wsparcie dla personelu w podejmowaniu decyzji w sytuacjach krytycznych czasowo.

Osiągnięte wyniki:

 


Wrocławski Park Technologiczny
(bud. BETA)
ul. Klecińska 125
54-413 Wrocław

dyrekcja@i4energy.pl
© I4Energy 2018