Slider

Obszary badań


Odnawialne źródła energii (OZE) jak również stacjonarne i mobilne zasobniki energii (pojazdy elektryczne) oraz ich optymalne wykorzystanie i integracja z istniejącym systemem i infrastrukturą energetyczną.
Analiza i funkcjonalności inteligentnych systemów elektroenergetycznych poprzez integrację nowoczesnych komponentów i systemów w kierunku optymalnego zużycia energii elektrycznej.
Konsulting na różnych poziomach realizacji projektów, począwszy od ich pozyskania, rozpoczęcia aż po ich zakończenie, jak również w doractwo zakresie aspektów finansowania i przygotowywania biznes planu.

I4Energy  koncentruje swoje działania w zakresie generacji (szczególnie odnawialne i zdecentralizowane źródła energii) oraz jej integracji i sterowania w systemie energetycznym, odbiorów przemysłowych i publicznych jak i stacjonarnych oraz mobilnych (elektromobililność) magazynów energii.

Obszarem działań i analiz jest tworzenie i integracja nowych funkcjonalności oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych inteligentnych systemów i sieci energetycznych, takich jak Demand Side Management (DSM), Demand Side Response (DSR), oraz techniczno-ekonomiczne optymalizowanie pracy infrastruktur energetycznych (publiczne sieci i obiekty/parki przemysłowe) jak również opracowywanie systemów zapewniających usługi systemowe i lokalne, planowanie i prowadzenie mikrosieci.

Ponadto, zadaniem firmy jest realizacja projektów obejmujących integrację zasobników energii oraz wirtualnych elektrowni w siecią energetyczną, jak również ich optymalne prowadzenie i modernizacja.

Do tematyki badań należy również projektowanie, planowanie, prowadzenie sieci dystrybucyjnych, przesyłowych i mikrosieci, jak i optymalizacja istniejących infrasktruktur o nowe komponenty mające na celu polepszenie monitoringu systemu i wspomagające utrzymanie jego stabilności.


Wrocławski Park Technologiczny
(bud. BETA)
ul. Klecińska 125
54-413 Wrocław

dyrekcja@i4energy.pl
© I4Energy 2018