Slider

Projekty referencyjne: Mikrosieci/klastry oraz technologie generacji, przetwarzania oraz magazynowania energii


Technologie bateryjnych zasobników energii, na przykładzie największego europejskiego parku PV (145MWp)

Cele projektu:

Celem projektu było opracowanie optymalnych, zarówno technicznych, jak i ekonomicznych strategii pracy zasobnika energii i jego integracji z odnawialnymi źródlami energii, jak również opracowanie scenariuszy pracy systemu oraz ich symulację. Dodatkowo celem projektu był praktyczny test opracowanych procedur przy użyciu systemu magazynowania energii o mocy 1MW/0,5MWh, przeznaczonego do współpracy z farmą fotowoltaiczną.

 

 

 

Osiągnięte wyniki:


Gromadzenie i analiza danych dotyczących użytkowania pojazdów elektrycznych

Cele projektu:

Celem projektu było zbadanie możliwości i przetestowanie wykorzystania pojazdów elektrycznych w środowisku przemysłowym jako pojazdów serwisowych.  Jednostki pomiarowe oparte na GPS były wykorzystywane do rejestrowania i oceny danych o ruchu w okresie kilku miesięcy. Jednocześnie w stacjach ładowania rejestrowano dane dotyczące zużycia energii przez pojazdy. Uzyskana w ten sposób ocena daje przegląd profili jazdy, zachowań w zakresie ładowania i specyficznego zużycia energii przez pojazdy elektryczne.

 

 

Osiągnięte wyniki:


Wykorzystanie elektromobilności w regionie z dużym udziałem energii odnawialnej

Cele projektu:

Projekt miał na celu zbadanie możliwości integracji pojazdów elektrycznych w regionie zdominowanym przez odnawialne źródła energii w celu zapewnienia obiecującej alternatywy dla bilansowania energii elektrycznej. W ten sposób znaleziono rozwiązania dla związanych z tym wyzwań, takich jak społeczna akceptacja mobilności elektrycznej i wykorzystanie jej w celu poprawy integracji odnawialnych źródeł energii w funkcjonowaniu sieci (wkład do usług sieciowych). Podstawowym podejściem technologicznym w projekcie było połączenie infrastruktury elektrycznej, logistycznej, jak również informacyjno-komunikacyjnej (ICT) celem integracji infrastruktury pojazdów elektrycznych i energii odnawialnych. Podejście to zostało wdrożone w ramach otwartego, modułowo rozszerzalnego systemu opartego na otwartych interfejsach z sektorów elektrycznego i ICT.

Osiągnięte wyniki


Bezpieczeństwo i stabilność działania sieci energetycznych poprzez wykorzystanie zagregowanych rozproszonych komponentów (OZE) sieci elektroenergetycznej

Cele projektu:

Celem projektu było zintegrowanie zdecentralizowanych elektrowni, magazynów energii w regionalnej sieci dystrybucyjnej pod względem pomiarów, sterowania i technologii informatycznych, tak aby ich wykorzystanie mogło przyczynić się do poprawy stabilności sieci. Wykorzystano w tym celu zarówno nowe algorytmy sterowania, jak i nowoczesną technologię komunikacyjną opartą na ustandaryzowanych interfejsach. W ramach projektu zwrócono szczególną uwagę na komunikację między komponentami i przetestowano sposoby poprawy ich niezawodności.

 

 

Osiągnięte wyniki:


Doradztwo i ekspertyzy celem zwiększenia efektywności energetycznej systemu na przykładzie parku chemicznego

Cele projektu:

Działania doradcze mają na celu identyfikację potencjałów efektywności w różnych procesach produkcji i przetwarzania energii, które są charakterystyczne dla firm z branży przetwórczej. Aby móc określić potencjały oszczędności energii i efektywności energetycznej, określono również indywidualne środki w odniesieniu do technicznej i ekonomicznej realizacji wraz z przypadkami wykonalności i względami ekonomicznymi. Głównym celem jest oszczędność 6,4 GWh w czasie pracy sieci poprzez wdrożenie różnych strategii, a przez to osiągnięcie istotnego wkładu w realizację celów niemieckiego rządu federalnego w zakresie ochrony klimatu.

 

 

Osiągnięte wyniki:

 


Wrocławski Park Technologiczny
(bud. BETA)
ul. Klecińska 125
54-413 Wrocław

dyrekcja@i4energy.pl
© I4Energy 2018